Prace we wnętrzu kościoła

Trwają prace budowlane we wnętrzu kościoła. Zakończono murowanie ozdobnych balustrad chóru oraz schodów prowadzących na chór kościoła. W najbliższym czasie wykonana zostanie balustrada chóru kaplicy oraz podest prezbiterium, którego część elementów również będzie wymurowana z cegły, a także stropy-półki zamykające nawę od strony salek chóru pod instalację wentylacji mechanicznej. Wykonane jest już główne rozprowadzenie instalacji elektrycznych i nagłośnienia parteru kościoła. Oprócz tego trwają prace instalacyjne: wykonane jest już ogrzewanie podłogowe nawy i kaplicy wraz z wylewką pod posadzkę, obecnie wykonywane są roboty hydrauliczne w podziemiu – instalacja wodno-kanalizacyjna toalet i pomieszczeń socjalnych, ogrzewanie podłogowe i tradycyjne pomieszczeń, instalacja hydrantowa oraz instalacje elektryczne. Na zewnątrz zamontowano rury spustowe z rynien dachowych oraz relingi przeciwśniegowe na połaciach dachu. Wykonano także pokrycie w centralnej części dachu od strony salek na chórze, całkowite zakończenie poszycia dachu nastąpi po instalacji wyrzutni wentylacji mechanicznej nawy. W najbliższym czasie planowane jest również dalsze porządkowanie terenu wokół kaplicy i kościoła od ul. Nowomiejskiej, wykonanie ogrodzenia od strony sąsiadujących działek oraz montaż pierwszej partii okien.