III Niedziela Wielkiego Postu

Posted on

WAŻNE  INFORMACJE

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób oraz do komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w tej wyjątkowej sytuacji, przypominamy wszystkim Parafianom o udzielonej przez Arcybiskupa Metropolitę dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Dyspensa objęci są:

– osoby w podeszłym wieku,
– osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osoby, które czują obawę przed zarażeniem

Msze w najbliższą niedzielę będą w naszym kościele odprawione według stałego porządku. Będą włączone głośniki na zewnątrz świątyni, gdzie też wyjdą kapłani z Komunią świętą dla osób, które chciałyby tam uczestniczyć w liturgii.

Osobom, które pozostaną w domach przypominamy o uczestnictwie w liturgii eucharystycznej droga radiową i telewizyjną. Zadbajmy by wszyscy domownicy zachwali atmosferę skupienia i modlitwy powstrzymując się w tym czasie od innych zajęć i czynności.

Msza z naszego kościoła w najbliższa niedzielę będzie transmitowana on-line na stronie Kuriera Lubelskiego o godz. 12.45.

Przypominamy, że w czasie liturgii przestrzegamy w kościołach następujących zasad:

– przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na   rękę, do czego teraz zachęcamy

– znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk

– na kratki konfesjonałów nałożona jest folia ochronna,

– rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Prosimy wszystkich wiernych o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc, łaskę głębokiego nawrócenia i ufności dla każdego z nas.

 

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Wielkiego Postu

15 marca 2020 r.

Przypominamy, że mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i uwzględniając Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Pełny tekst komunikatu Rady Stałej Episkopatu Polski znajdziemy w gablocie przed Kościołem. Wszystkich, którzy nie zdecydują się na obecność w świątyni zachęcamy do uczestniczenia w Eucharystii przez transmisje radiowe, telewizyjne oraz internetowe. Zadbajmy podczas korzystania z tych transmisji o atmosferę skupienia i modlitwy w całym domu oraz o powstrzymanie się przez wszystkich domowników od niepotrzebnych czynności. Zamówione dotychczas intencje Mszy Świętych zostaną odprawione zgodnie z datą i godziną w naszym kościele, nawet w sytuacji nieobecności ofiarodawców.

Przypominamy, że oprócz codziennych mszy porannych i wieczornych odprawiamy nadal nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale we wtorki i czwartki o 17.30 oraz niedziele o godz. 18.30; Droga Krzyżowa w piątki – o godz. 16.30, po wieczornej Mszy, czyli o godz. 18.30 oraz dodatkowo rano o godz. 8.00       tak aby uczestnictwo w tym nabożeństwie było w jak najmniejszych grupach.
Nadal odbywać się będzie codzienna adoracji Najświętszego Sakramentu, którą rozszerzamy również na soboty, od godz. 17.15 do 18.00. W tym czasie będzie trwał dyżur w konfesjonale.
Kancelaria będzie czynna według zwyczajnego porządku. Jesteśmy też do dyspozycji wszystkich chorych i starszych, którzy zechcą skorzystać z posługi sakramentalnej w domu.
W czwartek, 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa. W naszym kościele msze jak w dzień zwykły.
W związku z bardzo dużym prawdopodobieństwem, ze tradycyjne rekolekcje wielkopostne nie będą się mogły odbyć, prosimy osoby, które chcą przed świętami skorzystać z sakramentu pokuty by czyniły to już teraz, sukcesywnie podczas codziennych Eucharystii oraz dyżuru w czasie adoracji przed wieczorną Mszą. W miarę potrzeb będziemy rozszerzać zakres tych dyżurów.
Kapłani zostali zobowiązani każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – do odmawiania przed Najświętszym Sakramentem różańca w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc, łaskę nawrócenia i ufność nas wszystkich. Prosimy byście łączyli się z nami w tym samym czasie w swoich domach na modlitwie rodzinnej również odmawiając różaniec. Apelujemy przy tym o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi z naszego sąsiedztwa, np. poprzez pomoc w zakupach, tak by nie musieli wychodzić z domu.
Prasa katolicka.
W ostatnim tygodniu zmarli:
– śp. Konstanty Amerek, z ul. Brzeskiej 9, lat 93, pogrzeb odbył się na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 3 kwietnia o godz. 7.30.

– śp. Helena Bielecka, z ul. Glinianej 23, lat 82, pogrzeb odbył się na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 8 kwietnia o godz. 18.00.

– śp. Bernard Jerzy Gozdalski, z ul. Chmielewskiego 8, lat 86, pogrzeb odbędzie się we wtorek, 17 marca o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Unickiej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 13 kwietnia o godz. 7.00.

 

Pomódlmy się o ich i naszych bliskich wieczne zbawienie: Wieczny odpoczynek….